imgres.jpgW sali parafialnej kościoła Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku, odbyła się prelekcja dotycząca problemu gender, zorganizowana przez miejscową parafiankę.

Zainteresowanie tematem było tak duże, że miejscowa sala parafialna była wypełniona po brzegi. Frekwencja wynosiła przeszło 60 osób w różnym wieku, co daje nam obraz skali zainteresowaniaa problemem dotyczącym działalności gender w Polsce. Na spotkanie przybyła delegacja ONR Pabianice i Narodowych Pabianic, związanych również z Krucjatą Młodych, co ucieszyło mieszkańców Lutomierska.

 

Do przedstawienia zagadnienia zagrożenia ideologią gender, zaproszono prelegentów reprezentujących środowisko duchowe, polityczne i społeczne.

Na sam początek głos zabrały Panie, związane ze Stowarzyszeniem Kobiet Katolickich, które opracowały książeczkę modlitwy dla dzieci – „Elementarz Modlitwy Dziecka Bożego”, która ma na celu przyswojenie dzieciom w każdym wieku odpowiednich wzorców katolicyzmu. Książeczka została starannie przygotowana również do odbioru dla rodziców, a także i osób starszych. Elementarz duchowy wzbudził duże zainteresowanie wśród rodziców, a także katechetów.

Link do strony – www.elementarzmodlitwy.pl

Po krótkim wstępie, nadszedł czas na omówienie głównego problemu jakim jest gender. Przedstawieniem definicji i zakresu działań działaczy tej ideologii, zajął się ks. dr Roman Piwowarczyk, zajmujący się na co dzień tym problem w Polsce. Ksiądz przedstawił zebranym zakres dewiacji ludzi związanych z gender, ich walką o własne, często egoistyczne potrzeby i chęć promocji dekadenckiego ruchu wśród społeczeństwa katolickiego. Głównym zagrożeniem dla naszej społeczności zdaniem księdza, jest promocja tej ideologii wśród dzieci i młodzieży, co już ma swoje miejsce w 80 % przedszkoli w Polsce, a także w wielu szkołach. Ratunkiem dla nas, jest nasze zaangażowanie w tą sprawę, walka poprzez organizowanie prelekcji promujących wartości rodzinny katolickiej, a także nasza silna wiara i modlitwa codzienna.

Kolejnym prelegentem był Pan poseł na sejm RP Piotr Polak, który jest działaczem społecznym, patriotą i katolikiem z terenów Poddębic. Przedstawił on informacje dotyczące wprowadzanych w przeszłości ustaw sejmowych dotyczących zwiększenia praw dla różnego rodzaju dewiantów (homoseksualistów, transseksualistów i innych), wprowadzenia równouprawnienia płci, a także

promocję ruchów antyrodzinnych wśród społeczeństwa. Przedstawione zostały liczne pomysły Pani poseł Środy, które wzbudziły wśród słuchaczy wielkie poruszenie. Pan poseł poinformował o nowych ustawach w zakresie życia rodzinnego, dotyczących pewnych zmian w zakresie nauczania dzieci tematów związanych z ruchami gender. Miejmy nadzieje że zdrowy rozsądek polityków wygra z demoralizującymi pomysłami lewicowych działaczy.

Ostatni głos zabrali twórcy inicjatywy „Nie Szkodzić”, małżeństwo Ogrodowczyków z Łodzi, którzy zaniepokojeni rosnącą promocją genderyzmu i strachem o przyszłość swoich dzieci postanowili stworzyć ruch walczący z tą ideologią i promować prorodzinne akcje. Państwo Ogrodowczykowie posiadają czwórkę dzieci które uczęszczają do przedszkoli i szkół publicznych. Właśnie zainteresowanie rodziców w tok nauczania w poszczególnych placówkach, rozbudził w nich pewną chęć zmiany w systemie nauczania i walkę o pozytywny obraz przedstawiania edukacji seksualnej na odpowiednim poziomie dla poszczególnych kategorii wiekowych dzieci. Głównym tematem ich prelekcji były własne przeżycia dotyczące zetknięciem się z tą problematyką. Już od kilku lat zauważalny jest pewien poziom nauczania edukacji seksualnej wśród dzieci, który stale dąży do zrównoważenia płci wśród dzieci, promocji zachowań antyrodzinnych, wyniszczenie zasad wychowania moralności, a także promocji zachowań pobudzających seksualność wśród dzieci. Główną przyczyną wzrostu tego typu ideologii w polskich szkołach ich zdaniem, jest małe zainteresowanie tokiem nauczania dzieci wśród ich własnych rodziców, a także zobojętnienie. Kolejną przyczyną która stwarza rozwój gender w placówkach oświaty są odpowiednio przerobione do tego celu dokumenty i pisma skierowane do rodziców (np. prośby o zgodę na zorganizowanie różnego typu szkoleń z zakresu edukacji seksualnej i nawet higieny dla dzieci !!!), które za ich zgodą dają upoważnienie do „skrytej” działalności progender. Rodzic nie zapoznając się dokładnie z zakamuflowaną treścią takiego pisma, daje zgodę na przeprowadzenie dewiacyjnego szkolenia. Prelegenci przedstawili również własny zakres działalności i walki z urzędnikami o przestrzeganiu zasad moralnych i zaostrzeniu obserwacji środowisk zajmujących się „Nowoczesną Edukacją Seksualną” która ich zdaniem doprowadza do ogromnych zmian w psychice każdego dziecka. Ponadto przedstawiona została fundacja zajmująca się promocją Nowoczesnej Edukacji Seksualnej w łódzkich szkołach, o nazwie Spunk (tłumaczenie z angielskiego daje dużo do myślenia), która wygrała przetarg na działalność w szkołach publicznych, ogłoszony przez Urząd Miasta Łodzi. Strona poświęcona tej fundacji przedstawia nam wiele inicjatyw które mają na celu osłabienie roli rodziny w wychowaniu dzieci i promocje gender. Już w zakładce współpracy i patronatów widać same organizacje zajmujące się promocją lewicowych grup, homoseksualizmu i innych dewiacji. Jednym z przedstawicieli fundacji Spunk, jest organizator corocznego marszu równości i promotor grup homoseksualnych.

Państwo Ogrodowczykowie apelują do rodziców i nauczycieli o zainteresowanie się tym problemem, walką o dobro dzieci, a także informują że zwycięstwo z ideologią gender osiągniemy poprzez rozmowę z naszymi dziećmi i przedstawianie im prawidłowych postaw w życiu. Najważniejsze ich zdaniem jest zainteresowanie rodziców własnymi dziećmi !!!.

Link do strony – www.nieszkodzic.pl/

 

Wyczerpująca w informacje o gender prelekcja, wzbudziła wśród zebranych duże zainteresowanie, co skutkowało ogromną ilością pytań, a także własnych spostrzeżeń dotyczących tej ideologii i zagrożeń dla społeczeństwa jakie ona niesie za sobą. Większość ze zgromadzonych wyraziło chęć podjęcia inicjatyw wspierających ruchy prorodzinne, które dają nam nadzieje na odpowiednie wychowanie młodego pokolenia Polaków, w kulturze rodzin katolickich.

Spotkanie, było bardzo bogate w wiadomości o złym wpływie na dzieci ideologii gender. Cenne informacje z pewnością dają wielki obraz zagrożenia jaki nas czeka, jeżeli nie przystąpimy do pewnych działań mających na celu wyparcia tego typu złej antyrodzinnej działalności. Możemy zapewnić że i my postaramy się w przyszłych miesiącach zorganizować tego typu prelekcje dla mieszkańców Łodzi i miast wojewódzkich. Zachęcamy również Państwa do zastanowienia się nad tą problematyką i starania się w jakiś sposób zaangażować w liczne ruchy prorodzinne.

 

STOP genderyzacji w przedszkolach i szkołach !!!

 

Adrian K.

Our website is protected by DMC Firewall!