c_400_280_16777215_00_images_news_2017-08-07-leon-degrelle-artyku.jpg

Leon Degrelle urodził się 15 czerwca 1906 roku w Bouillon, małej belgijskiej wsi położonej w Ardenach. Był belgijskim politykiem, o poglądach nacjonalistycznych, dowódcą 28 ochotniczej kompanii grenadierów pancernych SS Wallonien, walczącej u boku wojsk hitlerowskich w trakcie kampanii Radzieckiej.

 

 

W momencie odwrotu wojsk niemieckich w głąb terenów, okupowanych przez III Rzeszę Degreele dzierżył tytuł der SS-Standartenführer.

Dzieciństwo i młodość:

W domu państwa Degrellów panował surowy, wyraźny katolicki klimat i duch dyscypliny. We wszystkie dni powszednie państwo Degrellowie wraz z dziećmi brali czynny udział we mszy świętej. W niedzielę i święta rodzinę Degrellów można było spotkać na mszy nawet czterokrotnie. W tym wyniesionym z domu duchu katolickim był z woli rodziców wychowywany także poza domem i mszą. Kilkuletni chłopiec został posłany pierw do katolickiego przedszkola, następnie do katolickiej szkoły podstawowej, a następnie do katolickiej szkoły średniej, pod opieką jezuitów.

Studia i kształtowanie się poglądów:

Po ukończeniu szkoły średniej Leon Degreele uczęszczał na uniwersytet wyższy, na wydział prawa. W tym okresie zaczął działać w Akcji Katolickiej. W tym samym czasie poznał pogląd Chralesa Maurrasa, pisarza, rojalisty aktywnego działacza skrajnie prawicowego i monarchistycznego ruchu Action Française. Już w wieku 24 lat zaczął prowadzić aktywną działalność polityczną, wylatując do ogarniętego powstaniem Cristeros Meksyku. Tamtejsze wydarzenia skłoniły go do napisania serii artykułów i prac, opisujących represje, jakie spotykają zamieszkujących tamte tereny katolików ze strony lewicowego reżimu Plutarco Elías Callesa. Dzieła Degrella okazały się na tyle dużym sukcesem, że po powrocie do Belgii został przez władze kościelne nominowany na stanowisko redaktora wydawnictwa katolickiego ,,Christus Rex''. W 1935 roku założył antydemoliberalny, nacjonalistyczny oraz fundamentalnie katolicki ruch Christus Rex. Nie wyróżniał się on w sposób szczególny ani założeniowo, ani programowo od popularnych wówczas w Hiszpanii czy Rumunii ruchów narodowych. Wybory 1936 roku były dla Degrella bardzo udane. Christus Rex w wyborach parlamentarnych zdobył 11,5 % głosów, co dało im miejsce w wysokiej izbie. Zapytany przez dziennikarzy o ten sukces odpowiedział: „Mój program jest bardzo prosty, bo oparty na niepraktykowanej w polityce zasadzie bezwzględnej uczciwości. Stąd też wynika brak jakichkolwiek koncepcji kompromisowych. Ponieważ przy tym walczymy o odmłodzenie katolicyzmu, więc w oparciu o katolicyzm walczyć będziemy przede wszystkim z komunizmem. Cały mój program polityki zagranicznej jest w tym zawarty. Zawsze będziemy łączyć się przeciwko Moskwie, a więc raczej z Niemcami, niż Francją. W polityce wewnętrznej chciałbym tylko wypełnić ten program, którym socjaliści mydlą oczy swoim wyborcom, lecz którego nigdy nie wypełniają, nie chcąc narażać się wielkiemu kapitałowi”. Na niedługo przed wybuchem II wojny światowej Leon Degrelle został gościem na zjeździe NSDAP. Po tym czasie prowadził nonkonformistyczną i radykalną działalność polityczną, w swych licznych wystąpieniach silnie atakował marksistowskich rewolucjonistów oraz ,,skostniałe struktury burżuazyjno kapitałowe''.

Kariera wojskowa 

Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Belgii w 1940 roku Leon Degrelle, wraz z wieloma innymi Rexistami, został schwytany przez belgijskie służby specjalne i wydany w ręce francuskie. Degrelle przebywał w łącznie w 19 więzieniach, w których był torturowany. Jego męki zakończyła dopiero kapitulacja francuska, po której wrócił na rodzinne ziemie. Po rozmowach z hitlerowskim okupantem podjął się kolaboracji z III Rzeszą i wprowadził Christus Rex na nurt nazizmu. Dodatkowo ogłosił werbunek do ochotniczych oddziałów ,,Wallonia'' (od czerwca 1943 roku do 5 Dywizji Grenadierów Pancernych SS „Wiking”). Zostali zaangażowani w kampanię Radziecką na froncie wschodnim, w tzw: ,,Krucjatę antybolszewicką'', gdzie Degrelle ruszył jako szeregowiec. Belgijski Legion okazał się jedną z najlepszych jednostek piechoty. Zdobyli przytłaczającą ilość żelaznych krzyży i innych odznaczeń. To właśnie na froncie wschodnim, w czasie walk, Degrelle awansował do stopnia porucznika. Żołnierze jego jednostki wsławili się między innymi w czasie bitwy w Kotle Czerkawskim (luty '44). Nigdy nie było ich wielu, ok. 1,5 tys., ale i tak potwierdzili swoje męstwo. Była to też jedyna jednostka SS, która wywalczyła sobie prawo do posiadania kapelana katolickiego, a nawet do sprawowania mszy polowych w przerwach między walkami.

Porażka Krucjaty

Po rozbiciu wojsk Degrella pod Wrocławiem oraz klęsce krucjaty antybolszewickiej, wydał on towarzyszom broni fałszywe dokumenty niemieckich robotników, a sam (ponoć na rozkaz samego Himmlera) udał się do Skandynawii, lecz Norwegia odmówiła mu przyjęcia. Mimo niepowodzenia belgijski krzyżowiec podjął brawurową próbę dostania się na półwysep Iberyjski, do Hiszpanii drogą powietrzną, wiedząc, że może zabraknąć mu paliwa. Tak się też stało, samolot osobiście przez niego pilotowany rozbił się na morzu, a on ciężko ranny został w stanie krytycznym wyłowiony przez rybaków. Przez długi czas zmuszony był do przebywania w szpitalu, co uchroniło go przed ekstradycją i procesem za kolaborację z hitlerowską Rzeszą. Ekstradycji tej odmówiły władze Hiszpańskie, zasłaniając się złym stanem zdrowia Degrella. Po powrocie do sił otrzymał azyl i resztę dni spędził przymusowo na obczyźnie, początkowo kryjąc się, udając obywatela polski Henryka Durana, później pod kolejnymi zmienionymi nazwiskami. Uciekinier zaangażował i zrealizował ucieczkę z więzienia do stolicy - Madrytu. W czasie jego przymusowego pobytu w Hiszpanii w jego ojczyźnie wydano już na niego wyrok śmierci i zakazano publikacji jego dzieł pisarskich. Degrelle był gotów stawić się na proces sądowy, pod warunkiem, iż będzie on całkowicie jawny. Władze Belgijskie nie wyraziły chęci takiego porozumienia, zamiast tego zorganizowano 7 nieudanych zamachów i prób porwań Degrella.

Śmierć

Katolicki idealista, krzyżowiec XX wieku, ideolog Christus Rex, oficer SS, pisarz i nacjonalista Leon Degrelle zmarł na obczyźnie w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1994 roku w szpitalu San-Antonio-Park w Maladze. Dla potomnych na zawsze pozostanie ideałem katolika, żołnierza, męża stanu i rycerza stojącego u bram swych przekonań i wartości, za które był gotów przelać krew swoją i wrogów. Z perspektywy człowieka urodzonego w XXI wieku, 63 lata od rozpoczęcia i 57 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej mogę jasno i dumnie nazwać Leona Degrella moim ideałem, bohaterem i wzorem, który chcę naśladować. Jego niezłomna postawa, wiara w Jezusa Chrystusa, syna Bożego zaprowadziły go ku świetności i pamięci, która jeszcze przez wieki będzie w sercach młodego pokolenia antydemoliberalnych nacjonalistów i katolików.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!