c_400_280_16777215_00_images_lowiectwo.jpg

W związku, że ostatnimi czasy tematy dotyczące otaczającej nas natury stały się bardzo modne chciałbym przybliżyć w kilku słowach jaka jest idea łowiectwa. Według obowiązującej ustawy Prawo łowieckie, łowiectwo jest elementem wspomagającym i podporządkowanym głównym celom gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Gospodarowanie zwierzyną polega na sterowaniu populacjami zwierząt łownych oraz tworzeniu warunków środowiskowych sprzyjających ich bytowaniu. Można tutaj stwierdzić, że zwierzęta i w ogóle cała przyroda da sobie doskonale radę bez naszej pomocy, wystarczy tylko nie szkodzić. Ale jak to zrobić? Człowiek jest ściśle związany z otaczającym go ekosystemem i w zasadzie każda nasza działalność wywiera w mniejszym lub większym stopniu na ten ekosystem wpływ. Nasuwa się więc potrzeba by starać się ten ekosystem kształtować, zarządzać nim jak dobry gospodarz swoim dobytkiem bo musimy dbać o swoją "ziemię" by móc z niej czerpać korzyści. Wracając do tematu. Łowiectwo zawsze było i jest formą oddziaływania człowieka na przyrodę lecz o ile w przeszłości służyło zdobywaniu pożywienia, to obecnie jest instrumentem do zachowania równowagi przyrodniczej. Równowagi która jest zachwiana przez rozwój cywilizacji. Duża część społeczeństwa jest przeciwna łowiectwu, głownie ze względu, że w dużej mierze kształtowanie populacji zwierzyny polega na zabijaniu. Nawet jeśli ten proces nazwiemy redukcją, selekcją czy właśnie kształtowaniem populacji to efektem tego działania jest to, że człowiek odbiera życie żywej istocie. Są to jednak naturalne procesy życiowe i mimo, że człowiek osiągnął tak wysoką wrażliwość na krzywdę wszystkich istnień nie powinien swojego człowieczeństwa przelewać na zwierzęta. Dla porównania gdy my widzimy słodkiego pluszowego króliczka, lis bądź inny drapieżnik widzi w nim jedzenie. Dzikie zwierzęta posługują się prostymi odczuciami jak głód czy terytorializm i zawsze te różnice między naszymi światami powinniśmy mieć na uwadze. Jak już wcześniej pisałem współczesne łowiectwo ma za zadanie realizowanie pewnych celów, m.in. są to: -Zachowanie rodzimych gatunków zwierzyny, -zagospodarowanie i utrzymanie biotopów umożliwiających egzystencję dzikiej zwierzyny, - trwałe użytkowanie populacji dzikich zwierząt -zachowanie właściwej jakości osobniczej dzikich zwierząt -ograniczanie szkód oraz zharmonizowanie egzystencji zwierząt z zadaniami rolnictwa, leśnictwa i rybactwa Jak widać poprawne gospodarowanie zwierzyną wymaga wiele pracy, wszystkie te zadania Państwo Polskie zleciło organizacji pozarządowej jaką jest Polski Związek Łowiecki. Wszyscy Myśliwi będący członkami PZŁ są zobligowani do wypełniania określonych zadań i przestrzegania prawa łowieckiego. To właśnie na myśliwych ostatecznie spadają wszystkie powyższe obowiązki. Bycie myśliwym to pewnego rodzaju służba, angażowanie wszystkich pasji, emocji i starań tak by sprzyjały środowisku naturalnemu. Zachowanie respektu dla łowieckiej etyki i obyczaju, bycie bardziej hodowcą i opiekunem, to powinno cechować myśliwego XXI wieku. Społeczeństwo natomiast zamiast atakować, powinno być świadome obowiązków jakie spoczywają na myśliwych, i kategorycznie powinno żądać ich rzetelnego wykonywania. Głęboko wierzę, że wśród myśliwych wiele jest osób których pasja pochłania bez reszty i swoją działalnością robią o wiele więcej niż pseudoekologiczne organizacje, których działanie ogranicza się do manipulowania ludzkimi uczuciami, jednak sama pasja nie wystarczy. W czasach gdy w społeczeństwie narasta zainteresowanie przyrodą, należy do tego społeczeństwa wychodzić, przedstawiać w prawdziwym świetle swoją działalność, zacząć edukować zanim ktoś zaszczepi wśród ludzi patologiczne idee i zacznie przedstawiać świat w krzywym zwierciadle. Do tej pory myśliwi i sympatycy łowiectwa żyli w swoim hermetycznym świecie, teraz zaczynają zbierać owoce swojej bierności. Na koniec chciałbym życzyć każdemu by swoje starania o dobro środowiska naturalnego kierował tak by przynosiły one korzyści ludzkości, zapewniały równowagę której człowiek jest nierozłączną częścią, jednym z użytkowników, nigdy panem i władcą.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd