kutno11-2-15

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym o tematyce historycznej.

 kutno plakat-11-2-15

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

pt.:"W naszej pamięci ­ Żołnierze Wyklęci"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
,,W naszej pamięci ­ Żołnierze Wyklęci".

2.Organizatorem konkursu jest Kutnowski oddział Obozu Narodowo­Radykalnego oraz Brygada Łódzka Obozu Narodowo­Radykalnego.

3.Prace konkursowe należy składać do opiekuna konkursu w szkole biorącej udział lub osobiście poprzez kontakt na fanpage: Obóz Narodowo­Radykalny Kutno.

II.CELE KONKURSU

1. Promocja patriotycznej postawy wśród młodzieży.

2. Zainspirowanie młodych ludzi do poszerzania swojej wiedzy o historii Polski

3.Przybliżenie sylwetek polskich bohaterów podziemia antykomunistycznego, jakimi byli Żołnierze Wyklęci.

III.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2.Technika wykonania pracy: dowolna malarska, portrety, plakaty, kolaże (pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, grafika itp.).

3.Przyjmujemy prace w formacie A4 lub A3.

4.Prace podpisane na odwrocie:

Imię Nazwisko klasa

Szkoła

telefon kontaktowy

IV. OCENA PRAC

1. Ocenione zostaną prace oddane w terminie do 26.02.2015r.

2.Zwycięskie prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora.

3.Oceniane będą:

­zgodność pracy z tematem;

­oryginalność i kreatywność;

­jakość wykonania.

4.Decyzje komisji są ostateczne.

V.OGŁOSZRENIE WYNIKÓW KONKURU

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie 28.02.2015r. Lista zwycięzców podana zostanie na fanpage Obóz Narodowo­Radykalny Kutno oraz zwycięzcy zostaną poinformowania telefonicznie o wygranej.

VI.NAGRODY

1. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za 3 najlepsze wybrane przez jury prace.

2.W zależności od decyzji jury mogą zostać przyznane wyróżnienia, nagrodzone drobnymi upominkami.

3. Rozdanie nagród odbędzie się podczas „II Marszu Żołnierzy Wyklętych w Kutnie” rozpoczynającego się uroczystą Mszą Świętą w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Kutnie o godzinie 11:30

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i przebieg konkursu.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd